Content2 | col1

Styret 2016

Styret valgt for 2016
Verv                           Navn                                 Telefon                                               
Leder  Helge Rognerud  918 44 911
Nestleder  Anne-Beth Ulriksen  993 56 444
Kasserer  Lars Jørgen Berg  481 16 396
Sekretær/utleie hytte  Camilla Sandstrand  950 60 344
Styremedlem bredde/sport  Marianne Homstvedt  959 68 331
Styremedlem hytte  Kai Storheier 901 33 194 
Styremedlem brygge  Raymond Bergli

906 05 882

Vararepresentant 1  Morten Harlem 952 34 540
Vararepresentant 2  Jostein Stordahl 913 61 300

 

Verv utenfor styret

 

Verv                                                            Navn                                         Telefon            
Representant Østfold Seilkrets
Vararepresentant Ø.S.    
Utdanninngskontakt Henning Asklien
950 22 751                                          
Ratingstall-kontakt (LYS) Peter B. Brenne  934 44 210
Politiattestansvarlig Peter B. Brænne  934 44 210

Utdannet Personell
Utdannet Personell på krets eller forbundsnivå i Sarpsborg finner dere på NSF nettsiderSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner. Grafikkdesign: Griff Kommunikasjon