Content2 | col1

Styret 2017

Styret valgt for 2017
Verv                                                      Navn                                                                           Telefon                                               
Leder Helge Rognerud 918 44 911
Nestleder Anne-Beth Ulriksen 993 56 444
Kasserer Lars Jørgen Berg 481 16 396
Sekretær/utleie hytte Marianne Homstvedt 959 68 331
Styremedlem bredde/sport Mikael Bekkevold 948 68 002
Styremedlem hytte Kai Storheier 901 33 194 
Styremedlem brygge Raymond Bergli

906 05 882

Vararepresentant 1 Morten Harlem 952 34 540
Vararepresentant 2 Jostein Stordahl 913 61 300

 

Verv utenfor styret

 

Verv                                                       Navn                                                            Telefon           
Representant Østfold Seilkrets
Vararepresentant Ø.S.    
Utdanninngskontakt Henning Asklien
950 22 751                            
Ratingstall-kontakt (LYS) Peter B. Brenne 934 44 210
Politiattestansvarlig Peter B. Brænne 934 44 210

 

 

Utdannet Personell
Utdannet Personell på krets eller forbundsnivå i Sarpsborg finner dere på NSF nettsiderSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner. Grafikkdesign: Griff Kommunikasjon