Content1 | col3

Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Seilforening 2017

Innkalling til årsmøte i Sarpsborg Seilforening 2017


Tid: Onsdag 15 februar 2017 kl 1900

Sted: Seilerhytta, Løkkevika

Saker:

1. Konstituering

  • a. Innkallingens gyldighet
  • b. Godkjenning av dagsorden
  • c. Valg av møteleder
  • d. Valg av referent
  • e. Valg av 2 representanter til å signere protokoll
  • f. Valg av tellekorps

 

2. Behandling av styrets årsberetning og gruppenes beretninger

3. Behandling av regnskap

4. Behandling av innkomne saker

5. Kontingent

6. Budsjett 2017

7. Valg

Saker til årsmøtet stilles skriftlig til post@sarpsborg-seilforening.no innen 6 februar.

For styret i Sarpsborg seilforening

Helge Rognerud

Leder

 

Dokumenter til årsmøte:

Årsberetning Sarpsborg Seilforening 2016 E.pdf

smabathavnrapport-sarpsborg-kommunen-051213.pdf

Rapport fra Bryggekomité 2016.pdf

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner. Grafikkdesign: Griff Kommunikasjon