Content2 | col1

Vi deler ut 4 gratisplasser på årets sommerleir

Hurra, vi har fått tildelt midler som gjør at vi kan gi bort fire plasser på sommerleiren vår til familier som ellers ikke kan ta seg råd til å sende barna på sommeraktivitet!

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som har bevilget midler til Norges seilforbund.
Interesserte bes skrive en mail til af@itverket.no, evt ring på 92032006 for mer informasjon.
Vi satser på å fordele plassene 13 juni.

Mer informasjon om leiren her 

Del gjerne!

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner. Grafikkdesign: Griff Kommunikasjon