Content2 | col1

Årsmøte 2018


Tid: Mandag 26 februar 2018 kl 1900

Sted: Seilerhytta, Løkkevika

Saker:

1. Konstituering

  • a. Innkallingens gyldighet
  • b. Godkjenning av dagsorden
  • c. Valg av møteleder
  • d. Valg av referent
  • e. Valg av 2 representanter til å signere protokoll
  • f. Valg av tellekorps

 

2. Behandling av styrets årsberetning og gruppenes beretninger

3. Behandling av regnskap

4. Behandling av innkomne saker

5. Kontingent

6. Bryggeleie

7. Budsjett 2018

8. Valg

For styret i Sarpsborg seilforening

Helge Rognerud

Leder

Årsberetning Sarpsborg Seilforening 2017.pdf

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner. Grafikkdesign: Griff Kommunikasjon